"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน""
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
ระบบบริหารงานบุคคล
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
ทะเบียนประวัติ
อำนาจหน้าที่
กฎหมาย / พรบ.ที่เกี่ยวข้อง
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คำถามที่พบบ่อย
การร้องเรียนการทุจริต
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
แหล่งท่องเที่ยว
E-Service
สินค้า OTOP
ภาพกิจกรรม
ติดต่อ อบต.
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
 
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
สิทธิประโยชน์ของผู้พิการในการเข้าถึงบริการของรัฐ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
งานสาธารณสุข
 
การบริหารจัดการความเสี่ยง
 
สินค้า OTOP
ต้นกก นำมาใช้ทำเสื่อกก
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
สับปะรด และผลิตภัณฑ์จากสับปะรด
ไร่สับปะรด
 
รวมลิงค์ อบต.
 
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 35 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 93 ครั้ง

เดือนนี้: 35 ครั้ง

ปีนี้: 12,813 ครั้ง

 
 
ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร (เจ้าของร้าน ผู้จัดการร้าน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับ ดูแล ร้านอาหาร) (2)ผู้สัมผัสอาหาร (คนเตรียม ปรุง เสิร์ฟ จำหน่าย และล้างภาชนะอุปกรณ์) ตามที่กฏกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ได้มีบทเฉพาะกาล ให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ในสถานที่จำหน่ายอาหาร(ร้านอาหารทั่วประเทศ ไม่รวมในตลาดสด ตลาดนัด การจำหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ รถเร่) ต้องเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ภายใน 2 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 16 ธ.ค.63 นี้ โดยผู้ประกอบกิจการ อบรม 6 ชม. / ผู้สัมผัสอาหาร อบรม 3 ชม. การอบรมฯ จากหน่วยจัดอบรมที่เป็นที่ตั้งของร้านอาหารที่เราประกอบการอยู่ (1)กทม/เมืองพัทยา/เทศบาล/อบต. ซึ่งเป็นช่องทางที่มีผู้เข้ารับการอบรมฯ มากที่สุด ส่วนใหญ่จะไม่เสียค่าอบรมฯ) (2)หน่วยอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมอนามัย
(ณ ปัจจุบัน 28 แห่ง) ช่องทางนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรมฯ ราคาประมาณ 350 - 1500 บาท ต่อคน แล้วแต่หน่วยจัดอบรมฯ กำหนด http://foodsan.anamai.moph.go.th/download/law/61/ (3)สสจ./ศูนย์อนามัย เป็นหน่วยจัดอบรมฯ เสริม จากช่องทางที่ 1 และ 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบกิจการ และ ผู้สัมผัสอาหาร ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมฯ ลงทะเบียนผ่าน https://mooc.anamai.moph.go.th/foodhandler/ ก่อนวันที่ 16 ธ.ค.63 (มิฉะนั้นท่านอาจมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท) เพื่อจะได้นำข้อมูลการลงทะเบียนส่งต่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของร้านอาหารของท่านวางแผนจัดการอบรมฯ ผ่านช่องทางอบรมฯ ในห้องเรียน หรือ อบรมผ่านระบบออนไลน์ ต่อไป

เปิดอ่านทั้งหมด 89 ครั้ง
10 ข่าวสารอัพเดทล่าสุด . .
0459 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 วันที่ 23-07-2021
0458 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 วันที่ 23-07-2021
0457 รายงานข้อมูลตลาดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ วันที่ 21-09-2020
0456 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 วันที่ 14-07-2021
0455 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2563 วันที่ 1-10-2020
0454 การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ประขำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 01-10-2019
0453 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 01-10-2019
0452 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 วันที่ 09-07-2021
0451 ประกาศผู้ชนะ โครงการขุดลอกลำเหมือง บ้านสันลิดไม้ ม.8 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย วันที่ 02-07-2021
0450 ประกาศผู้ชนะ โครงการขุดลอกลำเหมือง บ้านฮ่องแฮ่ ม.4 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย วันที่ 01-07-2021
     
 
ค้นในGoogle ค้นใน Huaikrai.org
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายทูเดย์ | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1คน ผู้ชมเว็บ 366844 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้้
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทร. 0-5376-3543 แฟกซ์ 053-763256
สำนักปลัด โทร 063- 9149759

Copyright © 2021 www.huaikrai.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::