"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน"
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
ระบบบริหารงานบุคคล
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
ทะเบียนประวัติ
อำนาจหน้าที่
กฎหมาย / พรบ.ที่เกี่ยวข้อง
การร้องเรียนการทุจริต
คำถามที่พบบ่อย
การร้องเรียนการทุจริต
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
แหล่งท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อ อบต.
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
 
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
สิทธิประโยชน์ของผู้พิการในการเข้าถึงบริการของรัฐ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาางานสาธารณสุข
 
 
สินค้า OTOP
ต้นกก นำมาใช้ทำเสื่อกก
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
สับปะรด และผลิตภัณฑ์จากสับปะรด
ไร่สับปะรด
 
รวมลิงค์ อบต.
 
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 76 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 91 ครั้ง

เดือนนี้: 1,520 ครั้ง

ปีนี้: 9,311 ครั้ง

 
 
ราคากลาง โครงการปี58 (โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ศพด.)
ประมาณราคาก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย  จ.เชียงราย                                                                                                                                 ปร.4  แผ่นที่   1/1
                                         ขนาด กว้าง  5.00  ม.  ยาว  13.80      ม.  สูงจากระดับดินเดิม   4.30    ม.  ตามแบบที่อบต.กำหนด 
สถานที่ก่อสร้าง               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยไคร้    อ.แม่สาย    จ.เชียงราย                                           แบบเลขที่                                                            รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา               กองช่าง               องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้       ต.ห้วยไคร้     อ.แม่สาย     จ.เชียงราย
ประมาณราคาโดย                                                                                    เมื่อวันที่    
ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน ค่าวัสดุและค่าแรง หมายเหตุ
        ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน    
1. 1.1 งานขุด 10.37 ลบ.ม.   0.00 125.00 1,296.25 1,296.25  
  1.2 ทรายรองพื้น 5.82 ลบ.ม. 200.00 1,164.00 91.00 529.62 1,693.62  
2. งานคอนกรีต   ถุง   0.00   0.00 0.00  
  2.1 คอนกรีตหยาบ 0.43 ลบ.ม. 1,607.48 691.22 306.00 131.58 822.80  
  1.2 คอนกรีตกำลัง 240 ksc. 14.54 ลบ.ม. 1,700.93 24,731.52 306.00 4,449.24 29,180.76  
3. งานเหล็กโครงสร้าง       0.00   0.00 0.00  
  3.1  เหล็ก rb 6 mm. sr 24 21.00 เส้น 54.67 1,148.07 6.23 130.83 1,278.90  
  3.2  เหล็ก db 12 mm. sd 30 35.00 เส้น 204.73 7,165.55 30.20 1,057.00 8,222.55  
  3.3 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 8.59 กก. 39.72 341.19   0.00 341.19  
  3.4 ตะแกรงเหล็กสำเร็จ 4 มม. # 0.20x0.20 ม. 107.80 ตร.ม. 34.00 3,665.20 5.00 539.00 4,204.20  
4 งานไม้แบบ 30% 7.52 ตร.ม.   0.00 133.00 1,000.16 1,000.16  
  4.1 ไม้แบบ 6.02 ลบ.ฟ. 400.00 2,408.00   0.00 2,408.00  
  4.2 ไม้เคร่า 1.80 ลบ.ฟ. 400.00 720.00   0.00 720.00  
  4.3 ตะปูคละขนาด 1.00 กก. 35.05 35.05   0.00 35.05  
                   
  รวมยอดยกไป       42,069.80   9,133.68 51,203.48  
ลงชื่อ                                                     ประธานกรรมการ ลงชื่อ                                                      กรรมการ ลงชื่อ                                         กรรมการ
( นายบัณฑิต                งามดี ) ( นายวิทยา          กุลดี ) ( นายภานุวัฒน์       ตาสาย )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา
ประมาณราคาก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย  จ.เชียงราย                                                                                                                                 ปร.4  แผ่นที่   1/1
                                         ขนาด กว้าง  5.00  ม.  ยาว  13.80      ม.  สูงจากระดับดินเดิม   4.30    ม.  ตามแบบที่อบต.กำหนด 
สถานที่ก่อสร้าง               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยไคร้    อ.แม่สาย    จ.เชียงราย                                           แบบเลขที่                                                            รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา               กองช่าง               องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้       ต.ห้วยไคร้     อ.แม่สาย     จ.เชียงราย
ประมาณราคาโดย                                                                                    เมื่อวันที่    
ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน ค่าวัสดุและค่าแรง หมายเหตุ
        ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน    
  รวมยอดยกมา       42,069.80   9,133.68 51,203.48  
6 งานหลังคา 130.00 ตร.ม.   0.00 102.00 13,260.00 13,260.00  
. 6.1 เหล็กกล่อง 1.5"x1.5" หนา 2 มม.  28.00 ท่อน 303.74 8,504.72   0.00 8,504.72  
  6.2 เหล็ก c 100*50*20*หนา 2.3 มม. 23.00 ท่อน 678.25 15,599.75   0.00 15,599.75  
  6.3 เหล็ก c 75*45*15*หนา 2.3  มม. 27.00 ท่อน 582.24 15,720.48   0.00 15,720.48  
  6.4 แผ่น เมทัลซีท หนา 0.35 มม. 228.00 ตร.ม. 195.00 44,460.00 70.00 15,960.00 60,420.00  
  6.5 ครอบสันแผ่น เมทัลซีท หนา 0.35 มม. 15.80 ม. 120.00 1,896.00 50.00 790.00 2,686.00  
  6.6 ครอบข้างแผ่น เมทัลซีท หนา 0.35 มม. 18.00 ม. 120.00 2,160.00 50.00 900.00 3,060.00  
  6.7 สกลูยึดแผ่นเมทัลซีท  2 " 550.00 ตัว 2.00 1,100.00   0.00 1,100.00  
5. งานฉาบ 25.80 ตร.ม.   0.00 82.00 2,115.60 2,115.60  
   5.1 ปูนซีเมนต์ผสม   มอก.80 5.00 ถุง 1,658.88 8,294.40   0.00 8,294.40  
  5.2 ทรายละเอียด 1.00 ลบ.ม. 1,500.00 1,500.00   0.00 1,500.00  
8 งานสี 25.80     0.00 30.00 774.00 774.00  
  8.1 สีน้ำพลาสติกภายนอก 1.20 แกลลอน 404.00 484.80   0.00 484.80  
  8.2 สีกันสนิม สีเทา 8.00 แกลลอน 364.00 2,912.00 500.00 4,000.00 6,912.00  
  รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง       144,701.95   46,933.28 191,635.23  
ลงชื่อ                                                     ประธานกรรมการ ลงชื่อ                                                      กรรมการ ลงชื่อ                                         กรรมการ
( นายบัณฑิต                งามดี ) ( นายวิทยา          กุลดี ) ( นายภานุวัฒน์       ตาสาย )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา
61200.64
เปิดอ่านทั้งหมด 446 ครั้ง
10 ข่าวสารอัพเดทล่าสุด . .
0268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกอ่สร้างโครงการก่อสร้างถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมาหมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ วันที่ 23-09-2019
0267 รายงานผลโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ของ อบต.ห้วยไคร้ วันที่ 23-09-2019
0266 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น วันที่ 18-09-2019
0265 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของ อบต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย วันที่ 10-09-2019
0264 ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 09-09-2019
0263 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 09-09-2019
0261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านฮ่องแฮ่ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 01-04-2019
0260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านสันต้นปุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 01-04-2019
0259 ขอเชิญไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) วันที่ 21-03-2019
0258 แผนปฏิบัติบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 08-03-2019
     
 
ค้นในGoogle ค้นใน Huaikrai.org
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายทูเดย์ | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1คน ผู้ชมเว็บ 256199 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้้
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทร. 0-5376-3543 แฟกซ์ 053-763256
สำนักปลัด โทร 063- 9149759

Copyright © 2019 www.huaikrai.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::