"ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน"
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
ระบบบริหารงานบุคคล
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
หัวหน้าส่วน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
ทะเบียนประวัติ
อำนาจหน้าที่
กฎหมาย / พรบ.ที่เกี่ยวข้อง
การร้องเรียนการทุจริต
คำถามที่พบบ่อย
การร้องเรียนการทุจริต
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
แหล่งท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อ อบต.
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
 
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
สิทธิประโยชน์ของผู้พิการในการเข้าถึงบริการของรัฐ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาางานสาธารณสุข
 
 
สินค้า OTOP
ต้นกก นำมาใช้ทำเสื่อกก
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
สับปะรด และผลิตภัณฑ์จากสับปะรด
ไร่สับปะรด
 
รวมลิงค์ อบต.
 
 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 76 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 91 ครั้ง

เดือนนี้: 1,520 ครั้ง

ปีนี้: 9,311 ครั้ง

 
 
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
แสดงผล หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2 หน้า

ลำดับ ข่าวมูล จัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา
0137   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ม.4 (วันที่ 11-11-2014)
0136   ประกาศสอบราคาอาหารกลางวัน ปี 58 (วันที่ 11-11-2014)
0135   ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยไคร้ (วันที่ 04-11-2014)
0133   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.(ตะแกรงเหล็ก) บ้านสันลิดไม้ หมู่ที่ 8 แผ่นที่ 2 (วันที่ 27-10-2014)
0132   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.(ตะแกรงเหล็ก) บ้านสันลิดไม้ หมู่ที่ 8 (วันที่ 27-10-2014)
0131   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.(ตะแกรงเหล็ก) บ้านสันยาว หมู่ที่ 3 แผ่น 2 (วันที่ 27-10-2014)
0130   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.(ตะแกรงเหล็ก) บ้านสันยาว หมู่ที่ 3 (วันที่ 27-10-2014)
0129   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.(ตะแกรงเหล็ก) สายสุสานบ้านสันต้นปยุ หมู่ที่ 5 แผ่น 2 (วันที่ 27-10-2014)
0128   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.(ตะแกรงเหล็ก) สายสุสานบ้านสันต้นปยุ หมู่ที่ 5 (วันที่ 27-10-2014)
0127   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยไคร้ (วันที่ 14-10-2014)
0126   ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันต้นปุย หมู่ที่ 5 (ครั้งที่ 3) (วันที่ 29-08-2014)
0125   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันต้นปุย หมูที่ 5 (ครั้งที่ 2) (วันที่ 07-08-2014)
0124    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันต้นปุย หมูที่ 5 (ครั้งที่ 2) (วันที่ 07-08-2014)
0122   สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย(เพิ่มเติม 6) (วันที่ 21-05-2014)
0121   สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย(เพิ่มเติม 5) (วันที่ 21-05-2014)
0120   สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย(เพิ่มเติม 4) (วันที่ 21-05-2014)
0119   สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย(เพิ่มเติม 3) (วันที่ 21-05-2014)
0118   สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย(เพิ่มเติม 2) (วันที่ 21-05-2014)
0117   สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย(เพิ่มเติม 1) (วันที่ 21-05-2014)
0116   สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (วันที่ 21-05-2014)
0115   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ (เพิ่มเติม 3) (วันที่ 21-05-2014)
0114   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ (เพิ่มเติม 1) (วันที่ 21-05-2014)
0113   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ (วันที่ 21-05-2014)
0102   ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม พร้อมถนนดินลูกรัง บ้านฮ่องแฮ่หลวง หมู่ที่ 4 ครั้งที่ 2 (วันที่ 27-12-2013)
0100   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม พร้อมถนนดินลูกรัง บ้านฮ่องแฮ่หลวง หมู่ที่ 4 (ครั้งที่ 2) (วันที่ 04-12-2013)
0099   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม พร้อมถนนดินลูกรัง บ้านฮ่องแฮ่หลวง หมู่ที่ 4 (วันที่ 12-11-2013)
0098   ผลการสอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยไคร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (วันที่ 16-10-2013)
0092   สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยไคร้ (วันที่ 30-09-2013)
0091   ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (ครั้งที่ 2 ) (วันที่ 24-07-2013)
0090   ประกาศ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ (วันที่ 01-07-2013)
0088   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (วันที่ 26-06-2013)
0087   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ (วันที่ 28-05-2013)
0086   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ (ครั้งที่ 3) (วันที่ 22-04-2013)
0085   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ (วันที่ 18-04-2013)
0079   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ (ครั้งที่ 2) (วันที่ 18-02-2013)
0078   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (วันที่ 08-01-2013)
0073   สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยไคร้ (วันที่ 14-09-2012)
0072   เรื่อง สอบราคาซื้อดินลูกรัง (หินผุ) พร้อมปรับเกลี่ย เพื่อซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (เส้นทางการเกษตร) บ้านสันต้นปุย หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (วันที่ 10-09-2012)
0070   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (ครั้งที่ 2) (วันที่ 05-07-2012)
0069   ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ (วันที่ 13-06-2012)
0065   ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยไคร้ (วันที่ 04-04-2012)
0064   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยไคร้ (วันที่ 19-03-2012)
0058   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ครั้งที่ 2) (วันที่ 24-01-2012)
0057   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฮ่องแฮ่ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (วันที่ 04-01-2012)
0052   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยไคร้ (วันที่ 14-09-2011)
0048   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง(ครั้งที่ 3) (วันที่ 19-05-2011)
0046   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (ครั้งที่ 2) (วันที่ 12-04-2011)
0045   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (วันที่ 11-04-2011)
0044   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (วันที่ 29-03-2011)
   

หน้าที่ :: 1 [2]

 

 
ค้นในGoogle ค้นใน Huaikrai.org
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย | สวท.เชียงราย | เชียงรายทูเดย์ | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1คน ผู้ชมเว็บ 256195 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้้
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โทร. 0-5376-3543 แฟกซ์ 053-763256
สำนักปลัด โทร 063- 9149759

Copyright © 2019 www.huaikrai.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::